Presentationer från årsmöteskonferensen 2019

I samband med årsmötet erbjöds en kostnadsfri heldagskonferens under rubriken "Vad menas med kvalitet i skolan?" Läs mer om vilka ämnen vi talade om och ladda ner de presentationer som några av talarna visade.

Program

Hur mäter andra länder kvalitet i skolan? Hur hanterar andra länder kvalitetskrav/mål i skolan på nationell nivå
Marie-Hélène Ahnborg, vd IFOUS, ladda ner presentation 
Hur ser systemen ut för tillsyns/inspektionsfrågan ur ett internationellt perspektiv? 
Tommy Lagergren, biträdande generaldirektör Skolinspektionen, ladda ned presentation 

Vem/vad avgör vad som är bra kvalitet i svensk skola idag? 
Tobias Krantz, chef utbildning och forskning Svenskt Näringsliv samt ledamot av Skolkommissionen 

Panel - Vad är kvalitet för oss som huvudman?
Joakim Gestberg, skolchef Utvecklingspedagogik Sverige AB 
Maria Jacky, Lingua Montessori 
Jan Vikström, Lärande i Sverige AB, ladda ned presentation
Meeri Wasberg, KSO Haninge kommun (S) 

Panel - Individperspektiv - Vilka kvalitetskrav ska finnas i ett skolvalssystem? 
Dany Kessel, forskare Södertörns högskola, ladda ned presentation
Ebba Kock, ordförande Sveriges Elevkårer
Lotta Valentin, enhetschef Nacka kommun, utbildningsenheten 

Panel - Vad ska nationella kvalitetskrav bestå av?
Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket 
Gabriel H Sahlgren, forskare IFN, ladda ned presentation 
Karin Dahlman-Wright, prorektor Karolinska Institutet, ansvarig för kvalitetsfrågor

Anförande Jan Björklund, partiledare Liberalerna