Intervjuserie: Så lyfter friskolorna skolans kvalitet

Varför är det viktigt med kvalitetsarbee i skolan? Vi har frågat några av medlemmarna i Friskolornas riksförbund, varför det är viktigt - och hur de gör.

Vill du berätta om ert kvalitetsarbete här på friskola.se? Mejla till oss på info@friskola.se.

Samarbeten för att få fler ögon på varje betyg

- Vi har ett gemensamt kvalitetssystem som gäller alla våra verksamheter. Lite förenklat innebär den att vi mäter och följer upp ett antal parametrar utom de självklara, som ju är att vi lever upp till lagkraven, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia.

Läs mer

Mindre mobbning och därför mindre arbete

- Det skapar så mycket mervinster. Arbetar man systematiskt med kvalitet blir det exempelvis mindre mobbning och därför mindre arbete i förlängningen. Det ger resultat, säger rektor Per Marteus på Byängsskolan i Täby om skolans kvalitetsarbete. 

Läs mer

Blir enklare att sköta sitt jobb

- För cirka två år sedan märktes det att det gjordes en stor satsning på kvalitetsarbetet uppifrån, som mynnade ut i Vittraverktygen, säger Kenny Kvarnström förstelärare på Vittra i Vallentuna.

Läs mer

Målen följs upp varje vecka

- Vi har definitivt höjt kvaliteten på undervisningen samt att vi alla känner att vi har ett gemensamt ansvar för vår skola. Vi kan t.ex. se att våra elever i allt större utsträckning når sina mål och att allt fler klarar nationella proven, säger rektor Lidija Münchmeye om det konkreta resultatet av kvalitetsarbetet på Kunskapsskolan i Helsingborg.

Läs mer

Övertygad kvalitets-arbetet gjort skillnad

- Alla aktiviteter planeras utifrån hur vi ska stödja eleverna på bästa sätt för bästa möjliga måluppnåelse, säger rektor Stina Jonsson om kvalitetsarbetet på Kunskapsskolan Uppsala Norra.

Läs mer

Omvärldsbevakning för att lära av andra

- Vi arbetar med sambedömning av nationella prov på och mellan skolor för att säkerställa att elevernas betyg har en god bäring på de resultat de presterar på nationella proven, säger Christian Wetell som är kvalitetsansvarig för Kunskapsskolans grundskolor.

Läs mer

Täta uppföljningar med statistikstöd

- Nästan allt kvalitetsarbete följer en årsplan och återkommer hela tiden, säger rektor Johan Rapp om kvalitetsarbetet på Engelska skolan i Örebro.

Läs mer

Bästa skolan - Bästa resan

- Studieresultat, personlig mognad, självkänsla, självförtroende och anställningsbarhet är alla viktiga faktorer, säger Maria Hernroth, vd på Peabskolan som startades av byggbolaget Peab 2006.

Läs mer