Mer om Ralph Riber

Ralph är vd i Internationella Engelska Skolan (IES) sedan 2013. Eleverna på IES lär sig engelska genom att 50 procent av undervisningen är på engelska - med behöriga lärare från engelskspråkiga länder.

ralphriber.pngSTYRELSEPORTRÄTT | Ralph är vd och styrelseledamot i Internationella Engelska Skolan (IES) sedan 2013. IES har läsåret 2014/15 25 grundskolor och ett gymnasium i Sverige. Dessutom har man en grundskola i Storbritannien (Brandon/Suffolk) med totalt 17 900 elever.

Skolorna i Sverige finns i 20 kommuner och eleverna kommer från 140 olika kommuner. Till grundskolorna i Sverige står 88 000 elever i kö. IES har cirka 2000 anställda varav cirka 1300 är lärare*.

- Internationella Engelska Skolan står för ett tydligt alternativ i skolvalet. Vi förbereder alla våra elever för framgång. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa en lugn och trygg skolmiljö med ordning och struktur som möjliggör för lärare att fokusera på att undervisa och för elever att lära. Vi ställer höga akademiska förväntningar på alla elever så att alla kan nå sin fulla potential.

Eleverna på IES lär sig behärska det engelska språket genom att skolorna bedriver upp till 50 procent av undervisningen på engelska med behöriga lärare från engelskspråkiga länder såsom Canada, USA, Storbritannien och Australien.

Ralph själv är född och uppvuxen i Japan och har en brittisk mor och en svensk far. Ralph har lång erfarenhet från jobb på ledande positioner inom privata vårdföretag och har också varit ledamot i vårdföretagarnas styrelse.

* 52 procent svenska och 48 procent från andra länder, i huvudsak engelskspråkiga