Mattias Hallberg

Idag studerar Mattias nationalekonomi. Tidigare var han ordförande för Sveriges Elevkårer.

mattiashallberg.png STYRELSEPORTRÄTT | Mattias är student med inriktning på nationalekonomi. Han jobbar också extra för stiftelsen Läxhjälpen på Husbygårdsskolan i Stockholm där han hjälper elever i årskurs 9 att bli behöriga till gymnasiet.

Mattias har tidigare varit ordförande för Sveriges Elevkårer.

- Erfarenheten från mina förtroendeuppdrag inom elevrörelsen har gjort att jag fått väldigt bra koll på utbildningspolitik i Sverige och på hur elever uppfattar sin egen skolgång och skolsystemet som helhet. Jag tycker det är viktigt att vi i Friskolornas riksförbund alltid sätter eleverna i centrum. Utan dem finns det inga friskolor att värna om.

Mattias Hallberg är ledamot i styrelsen sedan april 2015.