Mer om Åsa Enström

Solhagagruppen driver skolor för elever med särskilt stödbehov. Där är personaltätheten hög och i nio fall av tio återvänder hemmasittande elever till en fungerande skolgång. Åsa Enström är rektor och utvecklingsledare.

asa_enstrom.png STYRELSEPORTRÄTT | Solhagagruppen* är en av Sveriges ledande koncerner inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och inriktar sig på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, främst inom autismspektrat. Verksamheterna finns på flera håll runt om i landet.

Åsa Enström arbetar som utvecklingsledare för Solhagagruppens skolor och som rektor på Solhagaskolan i Kalmar. Tidigare har hon arbetar som skolledare, lärare och specialpedagog inom kommunal skola. Skolan i Kalmar startade hon själv upp 2012.

- Vi har startat skolor utifrån ett behov för våra brukare. För mig blir det allt tydligare att vår målgrupp behöver en röst för att uppmärksamma deras behov inom skolvärlden. Men de behöver också – kanske mer än andra – möjligheten att kunna välja en skola som har kompetens att skräddarsy deras skolgång för att de ska få samma möjlighet som andra elever utan funktionsnedsättningar, säger Åsa Enström

Solhagagruppens skolor har grundskola, grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola och totalt omkring 150 elever. Personaltätheten är hög och elevgrupperna små. På Solhagaskolan i Kalmar går till exempel 15 elever från årskurs 5 till 9 och personalen är fördelad på 8,25 tjänster.

- Det som gör oss speciella är att vi i nio fall av tio lyckas med att få tillbaks elever till en fungerande skolgång från att ha varit hemmasittare, säger Åsa Enström.

*Solhagagruppen förvärvades av Nytida i april 2016