Rapportera omsättning

Här lämnar ni som är medlemmar uppgift om er senaste kända årsomsättning inför beräkning av medlemsavgiften.

Nu kan du lämna uppgift om omsättning inför 2018 års medlemsavgift. OBS att omsättningen ska anges i tusen kronor (TKR).

Vi frågar efter er senaste kända årsomsättning, dvs den som framgår av ert senaste årsbokslut. Ni behöver alltså inte avvakta kommande bokslut för att lämna uppgift.

Rapportera omsättning
* Obligatoriska fält