För medlemmarna i Friskolornas riksförbund erbjuder JP Infonet heltäckande lösningar och verktyg för dig som behöver förhålla dig till skolans juridik. Oavsett om du behöver hålla dig uppdaterad, få djupare kunskaper och kompetensutveckling kan JP Infonets tjänster JP Skolnet och JP Kommentarer Skollagen hjälpa dig.

Erbjudande om två olika webbaserade tjänster

Erbjudandet från JP Infonet till Friskolornas riksförbunds medlemmar rör två olika informationstjänster:

JP Skolnet – en heltäckande informationstjänst

JP_Skolnet.pngJP Skolnet är en juridisk informationstjänst för dig som arbetar i fristående skolor eller förskolor. I tjänsten hittar du det omfattande juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Materialet kompletteras med analyser och referat som skrivs av JP Infonets erfarna jurister och externa experter på skolans område.

Tjänsten innehåller en mycket populär ämnesguide som ger en sammanfattning av viktiga ämnesområden. Du får även ett digitalt nyhetsbrev två gånger i veckan med de senaste uppdateringarna inom rättsområdet.

Tjänsten innefattar bland annat:

  • Regelverk som rör skolans område
  • De viktigaste avgörandena från de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna
  • Beslut från bland annat Skolinspektionen
  • Analyser och referat av bland annat avgöranden och beslut
  • Omfattande omvärldsbevakning
  • Författningar och förarbeten
  • Myndighetsföreskrifter och vägledande dokument
  • Lagkommentar till skollagen
  • Blanketter och checklistor
  • Kostnadsfria användarutbildningar

Läs gärna mer om JP Infonets skoljuridiska informationstjänst här (nytt fönster).

ERBJUDANDE!

Medlemmar i Friskolornas riksförbund betalar 400 kr exkl moms/månad för abonnemang på JP Skolnet (ord. pris 500 kr/mån). Huvudmän med en enhet betalar 300 kr/mån exkl. moms (ord. pris 500 kr/mån). Gäller för nya abonnemang och under första året.

Kontakta JP Infonet för att ta del av erbjudandet, info@jpinfonet.se.

JP Kommentarer – Lagkommentarer till Skollagen

JP_Kommentarer.pngJP Kommentarer hjälper dig att tolka och förstå lagtext i dess praktiska mening. På ett systematiskt och lättillgängligt sätt erbjuder produkter så som JP Kommentarer Skollagen ett stöd i och information kring tillämpningen av varje paragraf.

JP Infonets digitala lagkommentar till skollagen (2010:800) uppdateras fortlöpande av erfarna jurister, så att du alltid kan vara säker på att få den senast gällande informationen. Förutom kommentarerna får du även tillgång till ett stort utbud av relaterat material såsom författningar, domar och förarbeten.

Läs mer om JP Infonets lagkommentar till skollagen här (nytt fönster).

ERBJUDANDE!

Medlemmar i Friskolornas riksförbund får 10 % rabatt på ordinarie pris på samtliga lagkommentarer (ord. pris JP Kommentarer Skollagen är 70 kr/mån).

Kontakta JP Infonet för att ta del av erbjudandet, info@jpinfonet.se.

Se även JP Infonets erbjudande om juridisk konsultation här.