Att driva friskola innebär ett stort ansvar mot barn och ungdomar, föräldrar och kommun. En olyckshändelse eller ett avbrott i undervisningen kan få förödande effekt, inte minst ekonomiskt.

För att underlätta verksamheten har vi tagit fram en försäkring som är skräddarsydd för skolor anslutna till Friskolornas riksförbund.

Vi vill kunna erbjuda våra medlemmar en kompetent rådgivning med stor bredd, hög tillgänglighet och god service. Vår förmedlare är Söderberg & Partners AB som finns över hela landet och som vi själva har mycket god erfarenhet av att samarbeta med.

Förbättringar som gjorts i lösningen är följande:

Rättsskyddsförsäkringen har fått ett högre försäkringsbelopp som numera är 10 basbelopp per skada, max 1 000 000 kr under ett försäkringsår.

Ansvarsförsäkringen förbättrats till att även omfatta skadestånd/diskrimineringsersättning
till barn och elever som den försäkrade kan bli skyldig att betala. Dock gäller försäkringen bara i den mån den försäkrade vidtagit aktiva åtgärder. Vid diskriminering är högsta ersättning per skada och försäkringsår 10 basbelopp med självrisk 0,2 basbelopp.

Försäkringen gäller även för stöld av maskiner/inventarier i försäkringslokalen under skolans öppethållande. Stölden skall upptäckas omedelbart och polisanmälas omgående.
Försäkringsbeloppet är högst 1 basbelopp.

Vid ersättningsbar skada ingår även Mediahanteringsförsäkring med försäkringsbelopp
högst 50 000 kr.

Huvudansvarig för Friskoleförsäkringen är Börje Persson och Niklas Olsson. Börje och Niklas har lång erfarenhet inom sakförsäkringsområdet och har tillsammans med Trygg Hansa, varit med och tagit fram några nyheter inom ramen för Friskoleförsäkringen. Du kan skicka en intresseanmälan, offertförfrågan eller en fråga direkt till Börje eller Niklas längst ned på sidan.

De skolor som har egen personal som sköter skolhälsovården kan komplettera försäkringsskyddet med Patientskadeförsäkring med lagstadgat försäkringsbelopp
1000 basbelopp/skada max 200basbelopp/patient. Premien baseras på antalet vårdutövare.

Kontakta Söderberg & Partners

Börje Persson

Telefon, 08-545 280 87

Fax, 08-545 280 99

borje.persson@soderbergpartners.se

Niklas Olsson

Telefon, 08-545 280 94

Fax, 08-545 294 59

niklas.olsson@soderbergpartners.se