Workshop: Genomför skolans uppdrag och nå bättre och bättre resultat

Tänk, ta efter och arbeta som framgångsrika skolor! Workshop kring Modellen - Sveriges mest konkreta material för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning.

Medlemmar i Friskolornas riksförbund är välkomna till en workshop där du får en grundlig genomgång av Modellen och samtidigt möjlighet att inventera din skolas eget systematiska kvalitetsarbete och resultat­styrning.

Modellen hjälper rektorer och skolor att organisera hela verksamheten kring det som ska levereras: kunskapskraven. Det påverkar skolans vardag – på riktigt!

Leder workshopen gör Mats Rosenkvist, Successful Schools Sverige, som har skapat Modellen. Workshopen är kostnadsfri, men kräver anmälan.

Läs mer om Modellen här (länken öppnas i nytt fönster).

När och var?

Tid: Torsdagen den 22 november, kl 13.00 - 16.30
Plats: Friskolornas riksförbund, Sturegatan 11, Stockholm

Anmälan

Anmäl dig här

Frågor

Kontakta oss på info@friskola.se.