Vad styr föräldrars och elevers val av skola - egentligen?

Kairos Future presenterar en ny opinionsmätning om skolvalet. Vad är viktigt när föräldrar och elever väljer förskola och skola? Hur prioriterar de och vad upplevs som svårt? Diskussion under ledning av Maria Wetterstrand om hur vi ser på att göra val och varför vi väljer som vi gör.

65 procent av svenskarna vill att föräldrar ska ha rätt att välja skola till sina barn. Bland föräldrar till barn i skolåldern är det ännu fler, tre av fyra, som vill kunna välja. Men vad är det som är viktigt för föräldrar och elever när de väljer skola och förskola – egentligen? Kairos Future och Friskolornas riksförbund presenterar en ny undersökning som går djupare bakom rubrikerna om skolvalet. Hur resonerar föräldrar och elever när de väljer skola och förskola? Hur prioriterar de och vad upplevs som svårt med att välja? Vad är allra viktigast, och vad väljer föräldrar och elever helst bort? Undersökningen bygger på en opinionsmätning och kopplas till Kairos tidigare studier om skola och hur medborgare ser på att göra val.

Medverkande: Mats Lindgren, grundare och vd, Kairos Future. Mikaela Valtersson, ordförande Friskolornas riksförbund, vice vd Kunskapsskolan. Ebba Östlin (S), ordförande i Utbildningsnämnden, Botkyrka kommun. Adam Cwejman, tidigare ordförande LUF, projektledare Timbro. Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör och skribent, Fristående.

Kontakt: Fredrika Fredmark, fredrika.fredmark@friskola.se, 0708-530758