Vad händer efter friskoleutredningens betänkande?

Regeringen lämnade nyligen en proposition om vissa friskolefrågor till riksdagen, men flera av Friskolekommitténs förslag återstår att bereda. I maj 2014 är det halvvägs mellan att remissvaren angående Friskolekommitténs betänkande lämnades till regeringen och att Ägarprövningsutredningen slutförs. Det är ett tillfälle att stämma av synpunkter och förväntningar på den fortsatta beslutsprocessen.

Med anledning av detta har Friskolornas riksförbund bjudit in några av nyckelaktörerna för att förmedla sina synpunkter på Friskolekommitténs betänkande och vilka önskemål de har kring det fortsatta arbetet med regelverken för fristående skolor.

Seminariet äger rum den 13 maj kl 09.00 till 11.30 i IVA:s konferenslokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Kaffe serveras från klockan 08.30.

Program och medverkande:

  • Friskolornas riksförbund hälsar välkommen
  • Friskolekommitténs ordförande Lars Leijonborg berättar om Friskolekommitténs arbete som ledde fram till sexpartiöverenskommelsen
  • Riksdagsledamot Louise Malmström (S) om Socialdemokraternas skäl att ställa sig bakom kommitténs förslag
  • Riksdagsledamot Betty Malmberg (M) om Moderaternas skäl att ställa sig bakom kommitténs förslag
  • Lennart Gabrielsson förste vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting om organisationens remissvar
  • Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler om myndighetens remissvar
  • Skolverkets generaldirektör Anna Ekström om myndighetens remissvar
  • Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén om fackets synpunkter
  • Friskolornas riksförbunds ordförande Mikaela Valterssonom friskolornas synpunkter
  • Panelsamtal under Lars Leijonborgs ledning

Seminariet är avgiftsfritt.

Välkommen!

 

Mikaela Valtersson

Ordförande, Friskolornas riksförbund