SM i utspelspolitik eller seriösa förslag? Friskolorna ställer politikerna mot väggen

Kommunalt veto, vinstförbud, förbud mot aktiebolag, krav på ökad lärartäthet, ekonomisk redovisning på enhetsnivå med mera. Hur skulle alla förslag som nu duggar tätt från partierna påverka Sveriges friskolor och de 300 000 barn och elever som går i fristående verksamheter?

Demoskop har på uppdrag av Friskolornas riskförbund genomfört en undersökning bland förbundets medlemmar. Syftet är att bättre förstå konsekvenserna av partiernas olika förslag och utspel om skolan i allmänhet och om fristående verksamheter i synnerhet. Vilka effekter skulle förslagen om regleringar och krav ha på fristående skolor och förskolor runt om i Sverige? Och hur påverkas verksamheterna redan idag av den debatt som utspelen bidrar till? Resultatet av Demoskops undersökning presenteras inledningsvis på detta seminarium. Efter presentationen blir det debatt med en panel bestående av företrädare för politiska partier och ett antal friskoleaktörer, både små och stora. Förbundets medlemmar, som hittills inte i någon utsträckning har kommit till tals i debatten, bedriver verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasium. Totalt omfattar friskoleverksamheten i Sverige idag cirka 300 000 elever.

Kontakt: Fredrika Fredmark, fredrika.fredmark@friskola.se, 0708-530758