Skolforskning i praktiken – vad blir det för skillnad?

ALMEDALEN 2018 | Vad betyder forskningsbaserat skolutvecklingsarbete? Att ta steget från beprövad erfarenhet till att alltmer stå på vetenskaplig grund? Vad blir det för skillnad? Och hur kan forskningsbaserad skolutveckling sträcka sig utanför den egna skolans ramar?

Sedan 1990-talet har Frida Utbildning profilerat sig genom systematisk kvalitetsutveckling. För att stärka och systematisera utvecklingsarbetet har Fridakoncernen bland annat etablerat Didaktikcentrum AB (1997). Samverkan med lärosäten, andra huvudmän och intressenter för att ta steget från beprövad erfarenhet till att alltmer stå på vetenskaplig grund ingår i modellen som presenteras vid seminariet. Vad har Fridaskolornas forskningsbaserade utvecklingsarbete betytt för organisationen och hur har det bidragit till att ge skolverksamheten en solid grund med effekter i den dagliga verksamheten?

Medverkande:

Jan Blomgren, fil.dr i pedagogik, utvecklingsledare, Fridaskolorna

Jesper Grönlund, lärare och utvecklingsledare, Fridaskolorna

Stig-Björn Ljunggren, moderator