Skolans ledarkonvent 2016 – höstterminens viktigaste konferens för skolledare och förskolechefer

Årets tema är ledarskapets viktiga beståndsdel tillit. Med stöd av forskning och praktiska erfarenheter undersöks ledarskapet i skola och förskola, hur skapas tillit och vilken roll spelar tillit i ett förändrings- och utvecklingsarbete? Utöver intressanta keynoteföreläsningar kan du skräddarsy innehållet med många valbara seminariepass.

Årets tema för konferensen är tillit i ledarskapet. Hur bygger du som skolledare och förskolechef en tillitsfull organisationskultur som leder till både utveckling och trivsel? Hur leder du som chef ett kollegialt lärande, vilken roll har du som rektor och förskolechef för dina medarbetares lärande? Vi berör också tillit på ett mer övergripande plan, hur ser relationen mellan skola och universitet ut och hur möter svensk skola de värderingsskillnader som finns i en alltmer globaliserad värld?

Årets talarlista är gedigen! Vi är glada att kunna erbjuda både en föreläsning och ett fördjupande seminarium med Viviane Robinson från University of Auckland på Nya Zeeland. Hon presenterar aktuell forskning om tillitens betydelse i skolutvecklingsprocesser.  Vi får även möjlighet att lyssna tillClive Dimmock från University of Glasgow i Skottland. Hans fokus är praktisk ledarteori och strategier för framgångsrik skolutveckling.  Missa inte heller två viktiga paneldebatter som tar spjärn från de olika rapporter och skrifter som utkommit med olika råd om vad som behövs för att vända resultatkurvan i svensk skola.

Konferensen Skolans ledarkonvent syftar till att ge dig som skolledare och förskolechef inspiration, ny kunskap och utmaning i tanken!

Varmt välkommen!

Förmåner för dig som är medlem

Medlemmar i Friskolornas Riksförbund har 10% rabatt på gällande pris. Använd kod ”Friskola” vid anmälan.

Gemensam middag för medlemmar i Friskolornas riksförbund den 23 november ingår i priset. Ange om du vill vara med på middagen när du anmäler dig.

Sommarkampanj

Anmäl dig senast 30 juni för att få bästa pris.

Sagt om konferensen vid tidigare tillfälle:

”Konferensen är verkligen av hög klass, föreläsare, utbud! Helt perfekt!”
”En av de bästa konferenser jag varit på!”
”Bra föreläsningar över lag, viktigt att lyfta perspektiv och möta generaliserbara kunskaper om ledarskap.”
”Spännande med flera olika perspektiv. Ni hade inte samlat ihop en massa människor som tänker lika.”