Likvärdig skola handlar om organisation – oavsett elevers bakgrund

Välkommen till ett frukostseminarium tisdagen den 9 maj om betydelsen av hur en skola arbetar för att eleverna ska nå goda resultat.

Tid: Tisdag 9 maj, 08.00-09.00, frukost serveras från kl 07.30

Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, lokal Wallenbergaren

Anmäl dig här

Fredrik Bergström presenterar rapporten En bra skola för alla - vikten av att stärka skolan i utanförskapsområden som är en del i Fores projekt Hela staden - bryt segregationen. Rapporten tar upp det faktum att det finns många skolor i utanförskapsområden med låga genomsnittliga betyg samtidigt som det finns skolor i dessa områden som lyckas väl. Frågor som rapporten tar upp är bl a vilka åtgärder som fungerar och vilka som inte gör det och vad man kan lär sig av de skolor som lyckas?

Fredrik Bergström är ekonomie doktor i nationalekonomi, affärsområdeschef i det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP och tidigare VD för Handelns Utredningsinstitut (HUI).

Maria Jarl berättar om studien Skolans organisation påverkar resultaten. Studien undersöker varför skolor med likartade resursmässiga förutsättningar når olika resultat. Slutsatserna är bl a att framgångsrika skolor utmärks av stabila organisationer med kontinuitet i värderingar och gemensamma mål, medan skolor med låga resultat har omorganisationer, otydliga strukturer och bristande samarbete som utmärkande drag.

Maria Jarl är fil dr i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet och har flera års erfarenhet av ledningsuppdrag inom lärarutbildningen och är sedan 1 juli 2016 ordförande i Samordningsnämnden för lärarutbildning.

Anmäl dig här

Anmäl dig senast 2 maj, Antalet platser är begränsat och vi tillämpar principen först till kvarn. Seminariet är kostnadsfritt, men vid no-show utan att meddela det tar vi ut en avgift på 300 kr.

Seminariet arrangeas av Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv. Moderator är Robert Thorburn.