Kurs: Överklaga skolpeng, 4 december

Kan det vara så att du någon gång fått för låg ersättning från kommunen? Eller funderat på om den är rätt beräknad? Då är du inte ensam.

Många förskolor och skolor måste överklaga pengbesluten för att kommunens resursfördelning ska bli rätt. Det kan handla om allt från vad som ska ingå i posten administration, att kommunen fördelat mer resurser till kommunala skolor, tilläggsbeloppen eller kommunala budgetunderskott.

Inför att kommunerna fattar beslut om elevpeng till fristående förskolor och skolor kring årsskiftet får du här ett tillfälle att lära dig hur du överklagar ett pengbeslut. Dessutom får du en genomgång av senaste rättspraxis på området.

Målgrupp

Kursen är öppen för medlemmar i Friskolornas riksförbund och vänder sig särskilt till dig som arbetar med pengärenden, t ex huvudmän, rektorer, förskolechefer och ekonomipersonal. 

Kursens innehåll

  • Grundläggande bestämmelser kring överklaganden; formalia, mallar mm.
  • Kommunens budgetunderskott som ett resurstillskott
  • Socioekonomisk fördelning
  • Transparens i pengbeslutet
  • Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd
  • Rättspraxis och aktuella domar

Medverkande

Medverkar gör våra förbundsjurister Gudrun Rendling och Mariette Dennholt samt Simon Jernelöv från JP Infonet.

När och var?

Tid: Måndag 4 december, klockan 09.30 till 16.30. Registrering och kaffe från 09.00

Plats: Friskolornas riksförbund, Sturegatan 11 i Stockholm

Pris: 1600 kr + moms. I priset ingår lunch och fika.

Anmälan

Inga platser kvar

Här är det: