Kurs: Överklaga pengbeslut, 6 december

Kan det vara så att du någon gång fått för låg ersättning från kommunen? Eller funderat på om den är rätt beräknad? Då är du inte ensam.

Event_overklaga_pengbeslut.jpg

Många förskolor och skolor måste överklaga pengbesluten för att kommunens resursfördelning ska bli rätt. Det kan handla om allt från vad som ska ingå i posten administration, att kommunen fördelat mer resurser till kommunala skolor, tilläggsbelopp eller kommunala budgetunderskott.

Inför kommunernas besked om elevpeng till fristående förskolor och skolor kring årsskiftet får du här ett tillfälle att lära dig hur du överklagar ett pengbeslut. Dessutom får du en genomgång av senaste rättspraxis på området.

Målgrupp

Kursen är öppen för medlemmar i Friskolornas riksförbund och vänder sig särskilt till dig som arbetar med pengärenden, t ex huvudmän, rektorer, förskolechefer och ekonomipersonal.

Kursens innehåll

  • Grundläggande bestämmelser kring pengen och överklaganden; formalia, mallar mm.
  • Socioekonomisk resursfördelning
  • Transparens i pengbeslutet
  • Tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd
  • Rättspraxis och aktuella domar
  • Vad gäller när kommunala skolors budget inte räcker till?

Medverkande

Medverkar gör våra förbundsjurister Gudrun Rendling och Mariette Dennholt samt Simon Jernelöv från JP Infonet.

När och var?

Tid: Torsdagen den 6 december, klockan 09.00 till 16.00. Registrering och kaffe från 08.30

Plats: Friskolornas riksförbund, Sturegatan 11 i Stockholm

Pris

Priset är 1900 kr + moms/person. I priset ingår lunch och fika.

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till kursen.

Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 29 november.

Praktiskt

Hitta resa med kollektivtrafik.

Frågor

Har du frågor om det här eventet är du välkommen att kontakta oss på info@friskola.se eller 08-762 77 58.

Välkommen!

Här är det: