Inga influencers? Inga youtubers? Är en likriktad gymnasieskola vägen till ett bredare yrkesliv?

ALMEDALEN 2018 | En fullgjord gymnasieutbildning är en grundförutsättning för goda förutsättningar på arbetsmarknaden, men var tredje gymnasieelev når inte examen på tre år. Hur kan genomströmningen i gymnasieskolan öka? Och hur kan näringslivets behov av personal med rätt utbildning tillgodoses?

Matchningen mellan gymnasieskola och arbetsmarknaden behöver bli bättre. Det finns signaler om att många elever inte känner sig motiverade i gymnasieskolan. Samtidigt har många arbetsgivare svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Och arbetsmarknaden blir allt bredare, med möjligheter för nya kompetenser – både som anställd och egenföretagare. Hur kan gymnasieutbildningen bli mer relevant och attraktiv för både elever och arbetsmarknad?

Medverkande:

Jan Vikström, ägare och affärsutvecklare, Lärande i Sverige

Marianne Jakobsson, vd, Lärlingsgymnasiet

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, Svenskt Näringsliv

Erik Bengtzboe, riksdagsledamot, Moderaterna

Lina Hultqvist, ordförande, Sveriges Elevkårer

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, Socialdemokraterna

Ulla Hamilton, moderator