Huvudmannautbildning BAS, 28 november

En utbildning för dig i styrelsen för en fristående skola. Kursen är öppen för medlemmar i Friskolornas riksförbund.

Det här är en heldagskurs på basnivå och riktar sig framförallt till de styrelseledamöter i friskolor som kanske inte har skolbakgrund. Innehållet ger en kunskap om de grundläggande kraven på en huvudman som driver fristående skola och ger verktyg för styrelsen att utöva sitt huvudmannaansvar för verksamheten.

Innehåll i kursen:

  • Övergripande om fristående skolor; kort historik, lagstiftning och regelverk
  • Öppenhetskravet
  • Elevhälsa, tystnadsplikt och dokumenthantering
  • Skolpeng och skolskjuts
  • Ansvarsfrågor, entreprenad, skillnader mellan huvudman och rektor
  • Trygghet och studiero, systematiskt kvalitetsarbete, resultat- och målstyrning
  • Arbetsmiljöansvaret för huvudmän

 

Anmälan

Det går inte längre att anmäla sig till kursen

Pris

1700 kr + moms/person. I priset ingår fika/lunch. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. 

Här är det: