Huvudmannautbildning BAS, 1 april

För dig som är ny i styrelsen för en fristående skola har Friskolornas riksförbund tagit fram en särskild utbildningsdag.

hmutbildning_20190401.jpg

Det här är en heldagskurs på basnivå och riktar sig framförallt till de styrelseledamöter i friskolor som kanske inte har skolbakgrund. Innehållet ger en kunskap om de grundläggande kraven på en huvudman som driver fristående skola och ger verktyg för styrelsen att utöva sitt huvudmannaansvar för verksamheten.

Innehåll i kursen

  • Övergripande om fristående skolor; kort historik, lagstiftning och regelverk
  • Öppenhetskravet
  • Elevhälsa, tystnadsplikt och dokumenthantering
  • Skolpeng och skolskjuts
  • Ansvarsfrågor, entreprenad, skillnader mellan huvudman och rektor
  • Trygghet och studiero, systematiskt kvalitetsarbete, resultat- och målstyrning
  • Arbetsmiljöansvaret för huvudmän
     

Anmälan

Inga platser kvar.

Tid och plats

Tid: Måndag den 1 april, klockan 09.30 till 16.30. Registrering och kaffe från 09.00
Plats: Friskolornas riksförbund, Sturegatan 11 i Stockholm

Pris

1700 kr + moms/person. I priset ingår fika/lunch. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

Frågor

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta oss på info@friskola.se eller 08-762 77 58.

Här är det: