Huvudmannautbildning

En utbildning för dig i styrelsen för en fristående skola. Kursen är endast öppen för medlemmar i Friskolornas riksförbund.

Kursen är på basnivå och riktar sig framförallt till de styrelseledamöter i friskolor som kanske inte har skolbakgrund. Innehållet ger en kunskap om de grundläggande kraven på en huvudman som driver fristående skola och ger verktyg för styrelsen att utöva sitt huvudmannaansvar för verksamheten.

Program

08.30-09.00 Registrering och kaffe/te

09:00-09:20 Inledning och övergripande om fristående skolor; kort historik, lagstiftning och regelverk

09:20-10:45 Grundläggande skoljuridik

Öppenhetskravet, tystnadsplikt, elevhälsa, skolskjuts, dokumenthantering, entreprenad, systematiskt kvalitetsarbete, resultat- och målstyrning, trygghet och studiero mm.
Gudrun Rendling och Mariette Dennholt, Friskolornas riksförbund

10:45-11:00 Paus

11:00-12:00 Fortsättning av Grundläggande skoljuridik

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:30 Ansvarsfrågor och åtskillnad mellan huvudman och rektor – var ligger ansvar och beslut? Särskilt om kränkande behandling och systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå.
Gudrun Rendling och Mariette Dennholt, Friskolornas riksförbund

14:30-14:45 Paus

14:45-15:30 Pengfrågor

Kort om beräkning av elevpeng samt formalia kring överklagande.
Gudrun Rendling och Mariette Dennholt, Friskolornas riksförbund

15:30-16:30 Arbetsmiljöansvaret för huvudmän; systematiskt arbetsmiljöarbete och delegation.
Maria Morberg, Almega

Pris

1700 kr + moms/person. I priset ingår fika/lunch. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. 

Anmälan

Anmäl dig här

Här är det: