Vad visar Skolverkets nya rapporter egentligen? Här får du hela bilden.

FRUKOSTSEMINARIUM | Välkommen till ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund dem 8 maj där Skolverkets senaste uppmärksammade rapporter om skolresultat presenteras.

Stad:
Datum: 8 maj 08:00 - 09:00
Plats: Friskolornas riksförbund, Sturegatan 11, Stockholm

frukostsem.jpg

Tid: Tisdag den 8 maj, kl 8.00 - 9.00. Lätt frukost finns från kl 7.30.

Plats: Friskolornas riksförbund, Sturegatan 11, Stockholm

Skolverket publicerade nyligen två rapporter som fått stor medial uppmärksamhet. En om övergången från gymnasieskola till högre studier och en om vad elevers hemförhållanden betyder för deras resultat i grundskolan.

Rapporterna blev snabbt ammunition i skoldebatten. Inte minst passade kritiker till skolvalet och fristående skolor på att paketera resultaten för att passa deras politiska budskap. Men Skolverkets arbete med att analysera svensk skola är för viktigt för att resultatet ska reduceras och passas in i politiska mallar.

Välkommen till ett frukostseminarium där Skolverket presenterar de uppmärksammade rapporterna och utomstående forskare kommenterar.

Medverkande:

Thomas Furusten, undervisningsråd Skolverket

Jens Ekblom, undervisningsråd Skolverket

Jonas Sandqvist, undervisningsråd Skolverket

Henrik Jordahl, docent och programchef vid IFN

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Välkommen!

Seminariet är kostnadsfritt men kräver anmälan. Anmäld som inte dyker upp debiteras en no-show-avgift på 300 kr.