Forskningsförankrad skola

ALMEDALEN 2018 | Hur kan skolor medverka i och samverka med praktiknära forskning? Och hur kan skolutvecklingsarbete ske på vetenskaplig grund?

Övningsskolor för lärarstudenter, medverkan i forskningsprojekt där skolans verksamhet och arbetssätt studeras, egna policys om vetenskaplig förankring, forskningsansvar för förstelärare, lärarlyft med mera. Det finns många vägar till vetenskapligt förankrad skolverksamhet. Hör friskolor berätta om varför de samarbetar med universitet och medverkar i forskning, hur deras verksamhet hålls vetenskapligt förankrad och deras erfarenheter av det.

Medverkande:

Marie Pilfalk, verksamhetschef, Broholmsskolan

Magnus Selberg, vd, Nya Läroverket

Stig-Björn Ljunggren, moderator