Forskningsförankrad skola

ALMEDALEN 2018 | All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hur går det till när ett kollegium ska närma sig en praktiknära forskning? Vilka är utmaningarna för forskning i klassrum med lärare och elever? Hur bidrar praktiknära forskning till måluppfyllelse och förbättrad undervisning?

Med 5500 elever, 25 enheter och ungefär 70% gymnasieexamensgrad 2013 krävdes det att sluta göra bra saker för att kunna göra “rätt saker”. En hel verksamhet behövde förändras, inte en enskild skola. Medlet var forskning om “hur, vad och varför” gällande framgångsrik skola. Det här blev starten på resan mot bättre kollegialt lärande och ett beforskande förhållningssätt. År 2017 hade examensgraden stigit till över 90%.

Hör om två konkreta insatser som ligger bakom framstegen. En undersökning av arbetet med Early Warning System (EWS), ett sätt att systematiskt mäta om eleverna klarar sina kurser och där elevhälsan haft en central roll i arbetet med särskilt stöd, tillsammans med Skolforskningsinstitutet. En metod för ”learning studies” som handlar om undervisningsmetodik och går ut på att utvärdera och revidera lektioner med målet alla elever ska nå målen för varje lektion som utvecklats tillsammans med Göteborgs universitet.

Medverkande:

Sarah Stridfeldt, skolchef, AcadeMedia/NTI- och IT-Gymnasiet

Ellen Lindqvist, skolchef, AcadeMedia/NTI- och IT-Gymnasiet

Stig-Björn Ljunggren, moderator