Forskningsförankrad skola

ALMEDALEN 2018 | Hur kan skolor medverka i och samverka med praktiknära forskning? Och hur kan skolutvecklingsarbete ske på vetenskaplig grund?

Övningsskolor för lärarstudenter, medverkan i forskningsprojekt där skolans verksamhet och arbetssätt studeras, lärare som delar sin tid mellan undervisning och forskarstudier, egna policys om vetenskaplig förankring, lärarlyft, forskningsansvar för förstelärare, med mera. Det finns många vägar till vetenskapligt förankrad skolverksamhet. Här berättar ett friskoleföretag om hur just de förankrar sin verksamhet i vetenskapen och om deras erfarenheter av det.

Medverkande:

Representant för fristående skola

Stig-Björn Ljunggren, moderator