Forskningsförankrad förskola och skola

ALMEDALEN 2018 | Hur kan fristående förskolor och skolor medverka i praktiknära forskning? Och hur kan det leda till ett utvecklingsarbete på vetenskaplig grund?

Genom att förskollärare delar sin tid mellan arbetet som förskollärare och forskningsstudier kan de senaste rönen komma in i verksamheten på ett systematiskt sätt. Och genom att låta forskare studera undervisningen bidrar skolan till den praktiknära forskningen - samtidigt som det ger förutsättningar för egen skolutveckling på vetenskaplig grund.

Hör en fristående förskola och en fristående skola berätta om hur de bidrar till den praktiknära forskningen och sina erfarenheter av det.

Medverkande:

Marita Andersson, tidigare vd för Inspira förskolor och skolor, styrelseledamot i Friskolornas riksförbund

Johan Sjölin, vd för Pops Academy och grundare av flera fristående skolor

Stig-Björn Ljunggren, moderator