En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - Erfarenheter och exempel från lärare och skolledare

Skolans utveckling ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen kan bara förbättras genom att vi får mer kunskap om de frågor som är relevanta för de som möter eleverna. Därför behöver lärare och skolledare vara med och formulera forskningsfrågor och vara delaktiga i forskningsprocessen. Vi bjuder in till en dag där lärares och skolledares perspektiv och erfarenheter står i centrum.

Under dagen kommer du att få ta del av exempel på hur forskningen kan involvera skolans professioner, hur forskarutbildade lärares kompetens kan användas i ett kollegialt lärande och hur man kan göra för att bepröva sin egen erfarenhet.

Konferensen är ett samarbete mellan Friskolornas riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv.