Det är lärarkris – så ökar vi tillgången till bra lärare

ALMEDALEN 2018 | Behovet av lärare är enormt, och det ökar. Så hur ska lärarbristen kunna mildras? Kan lärarnas arbete organiseras bättre? Kan vi hitta framtidens lärare där vi inte tittat förut? Kan teknik användas för att ge fler elever tillgång till de bästa lärarna?

Till 2027 ökar antalet barn och unga i förskola och skola med nästan 350 000. Över 600 nya förskolor och 300 nya skolor behövs. Fram till år 2031 är det totala rekryteringsbehovet av lärare 187 000 heltidstjänster, störst är behoven de närmaste fem åren då skolor och förskolor beräknas rekrytera lärare och förskollärare till motsvarande 77 000 heltidstjänster. Lärarutbildningarna klarar aldrig det behovet. Det måste till fler sätt för att mildra lärarbristen. Smarta sätt att organisera personalen, rekrytering av lärare från andra länder, fjärrundervisning och samarbeten mellan huvudmän är några sätt.

Medverkande:

Sara Olsson, chef Språkcentrum, AcadeMedia

Fredrik Lindgren, vd, Kunskapsskolan

Mikael Svensson, riksdagsledamot, Moderaterna

Svante Tideman, förste vice ordförande, Lärarnas Riksförbund

Damian Brunker, Head of Academics, Int. Engelska Skolan

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting

Stig-Björn Ljunggren, moderator