Är det eleverna eller ledarskapet som det är fel på i den svenska skolan?

Friskolornas riksförbunds seminarium lyfter frågan om ledarskapets betydelse för att Sverige ska nå framgång i arbetet med att vända resultatutvecklingen i skolan. Lever dagens utbildning upp till de krav som ställs på en skolledare idag?

Meddela gärna på Facebook om du kommer!

Den svenska skoldebatten handlar mycket om hur vi ska få kunskapsresultaten att höjas. Men fokus är ofta på likvärdighet, sortering av barn och om barns bakgrund som förklaringar till varför resultaten sjunkit, Många hävdar att det handlar om att få till en bra ”blandning” av elever i klasserna och om elevernas socioekonomiska och etniska bakgrund. Rätt sällan hör man vad skolan har för ansvar och vad ledarskapet i skolan betyder. OECD har i sin Sverigestudie framhållit vikten av att skolan har ”höga förväntningar på alla elever”, vikten av ett tydligt ledarskap och duktiga lärare. Internationella jämförelser visar att Sverige har en hög omsättning av rektorer. Samtidigt har Harvardprofessorn Bloom visat att svenska friskolor har ett mycket bra ledarskap.

Friskolornas riksförbund håller ett seminarium där vi lyfter frågan om att ledarskapet i skolan är viktigt och ledarskapets betydelse för att vi ska vara framgångsrika i arbetet med att vända resultatutvecklingen i den svenska skolan. Har vi en utbildning idag som lever upp till de krav som ställs på en rektor/skolledare i dagens samhälle? Vad är det som krävs av skolans ledarskap och organisation för att vända skolresultaten – är det att ha en ”rätt blandning” av elevernas bakgrund eller är det ledarskapet i skolan?

Friskolornas riksförbund inbjuder till ett seminarium om dessa frågor:

13.30 | Inledning och presentation av analys av Skolinspektionens enkät bland pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan.

VD Ulla Hamilton

13.45 | Vad är viktigast när du ska rekrytera en skolledare? 

Lisa Oldmark, chef HR AcadeMedia

13.55 | Hur stärker och utvecklar vi ledarskapet i skolan?

Panelsamtal med:

Erica Andrén, vice ordförande Skolledarna rektor Älvkullegymnasiet i Karlstad

Eva Nisser, civilekonom och egenföretagare

Ann Askenberger, Managing Partner FranklinCovey Sverige, Franklin Covey Education

Anders Carlsson, Divisionschef Energy Products, ABB Sverige

14.40 | Hur ser du på ledarskapet i skolan – hur vill du stärka det?

Samtal med Tomas Tobé, partisekreterare M.  

15.00 | Avslutning

Moderator är Mattias Hallberg

Kontakt:

Magnus Johansson, Friskolornas riksförbund, 0722227804