Varför mäts inte skolors förädlingsvärde?

ALMEDALEN | Är en skola med höga betyg alltid en bra skola? Borde mätningen av kunskapsresultat i skolan kompletteras med ett mått på förädlingsvärdet som visar på utbildningens "added value" - så kallad progressionsmätning?

almedalen2017bred.jpg

Dagens sätt att mäta resultat i skolan med betyg visar vad eleven kan vid ett specifikt tillfälle, men inte vilka framsteg som gjorts. Det leder till ett stort fokus på godkänd nivå och missar inte minst utvecklingen hos de elever som av olika anledningar är långt under godkänd nivån och de som är långt över. Det gör också att skolor som får mycket "gratis", genom att eleverna redan vid start kan mycket, inte utvärderas på ett adekvat sätt. Internationella Engelska Skolan och AcadeMedia arbetar därför med så kallad progressionsmätning av elever och skolors resultat som ett komplement. Till skillnad från betygen visar detta vad skolan faktiskt har bidragit med (added value) för att den enskilda eleven ska kunna tillgodogöra sig sin egen potential, i enlighet med skollagen. Seminariet inleds med en omvärldsbeskrivning och internationell utblick.

Medverkande:

Marie-Hélène Ahnborg, Vd, Ifous

Ingela Gullberg, Kvalitetschef, AcadeMedia

Damian Brunker, Head of Academics, Internationella Engelska Skolan

Philip Botström, ordförande SSU