ALMEDALEN Likvärdighet och segregation - vad menas?

Vad innebär likvärdighet i praktiken och hur ska skolan lyckas med det kompensatoriska uppdraget?

Kunskapsresultat, blandade klasser, legitimerade lärare, lärartäthet, vad ska prioriteras? Likvärdighet och segregation är en av dagens skoldebatts mest återkommande begrepp. Med vad innebär det i praktiken och hur ska skolan lyckas med det kompensatoriska uppdraget?