ALMEDALEN Hur säkerställer vi skolkvalitet i lärarbristens Sverige?

Kan man ha kvalitet i skolan när det saknas 80 000 lärare? De kommande åren krävs att politiken och skolan lagar efter läge och gör det bästa av de resurser som finns.

Lyssna på vad forskningen säger om hur skolor ska organiseras för likvärdighet och kvalitet och vad sin kan göras för att mäta skolors kvalitet i en tid av lärarbrist.