Grundskola*

Gymnasieskola

Totalt

 

Antal skolor

Antal elever

Antal skolor

Antal elever

Skolor

Elever

Stockholm

182

36127

98

21844

280

57971

Uppsala

17

2308

11

1792

28

4100

Södermanland

18

4348

13

2091

31

6439

Östergötland

17

4558

18

3897

35

8455

Jönköping

10

1577

9

1101

19

2678

Kronoberg

7

1197

9

1780

16

2977

Kalmar

9

1014

7

841

16

1855

Gotland

4

539

2

215

6

754

Blekinge

12

2140

4

578

16

2718

Skåne

75

10165

64

11467

139

21632

Halland

7

1377

14

1912

21

3289

Västra Götaland

49

9949

57

11421

106

21370

Värmland

3

742

10

1886

13

2628

Örebro

6

1769

10

1829

16

3598

Västmanland

10

1988

17

2207

27

4195

Dalarna

7

989

9

2020

16

3009

Gävleborg

14

3287

13

1653

27

4940

Västernorrland

8

1833

13

1998

21

3831

Jämtland

4

552

5

765

9

1317

Västerbotten

4

1004

8

1195

12

2199

Norrbotten

11

1496

5

536

16

2032

Riket

474

88959

396

73028

870

161987


*Här ingår även förskoleklasser
  
Källa: Skolverket, SIRIS och skolenhetsregistret
I stort sett alla friskolor som drivs med vinstsyfte är i aktiebolagsform. För att beräkna hur många skolor och elever som drabbas av ett vinstförbud har uppgifter om vilka skolor som drivs som aktiebolag inhämtats från Skolinspektionen via skolenhetsregistret. Därefter har skolenhetsregistret samkörts med Skolverkets data [1] som redovisar antalet elever på skolnivå. Utifrån denna samkörning har resultat över antalet elever i skolorna tagits fram. Uppgifterna har även indelats efter län.
  
[1] http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:108:0::NO::: Elevstatistik för grundskolan

http://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:109:0::NO::: Elevstatistik för gymnasieskolan