Aktuellt

Ska elevpengen gå till undervisning eller till administration?

Idag överlämnades utredningen ”Ökad insyn i fristående skolor” till utbildningsminister Fridolin. Utredningen föreslår att offentlighetsprincipen ska införas hos samtliga huvudmän för fristående skolor. Det kan med fog ifrågasättas om det är rent möjligt att överföra en stor myndighets maskineri till en liten fristående verksamhet? Drygt hälften av våra medlemmar på grundskolenivå har färre än 60 elever. Det går att ifrågasätta om införandet av ett regelverk typ offentlighetsprincipen står i proportion till det som det anses ska åstadkomma.

Visa fler…